Bakgrunn for spenningskvalitet
Når elektrisiteten fikk sitt gjennombrudd i slutten av 1800 tallet var det ingen som brydde seg om spenningskvalitet. Lastene på denne tiden var ensartede og linjære. Utrusningene var mer solide og uten noen form for styringselektronikk. Dette gjorde at alt levde i harmoni med elektrisitet. Men utviklingen har gjort dette annerledes. På midten av 1940 tallet satte 3 herrer seg ned og deres funderinger munnet ut i transistoren. Dette ble innledningen til den elektroniske æra, som siden den tid har rullet raskere og raskere. Det var også innledningen på en periode med økende problemer med kraftforsyningen, det vi til slutt kaller spenningskvalitet.

Hva omfattes av begrepet spenningskvalitet?
Nå finnes det gode definisjoner på hva som kan kalles god spenningskvalitet. Det er utarbeidet normer og forskrifter som håndterer kravene til el-nettet (EN50160-FOL) og hvilke krav som stilles til måleinstrumentene (IEC 61000-4-30, klasse A) som brukes til målinger i el-nettet.

Tradisjonell spenningskvalitets overvåkning
Helt siden uttrykket spenningskvalitet kom i bruk har trenden vært tydelig, området har blitt vurdert til å være komplisert og for spesielt interesserte eksperter innenfor område. For å utføre målinger har det blitt krevd dyre og vanskelige instrumenter som har levert mer spørsmål enn svar.

De parametere vi vurderer ved måling på nettet er:
Spenningsnivå, Frekvens, Harmoniske, Støy (THD), Flimmer (Flikker), Kortvarige Spennings forrandringer RMS verdier (sags/swells), Spennings sprang og Transienter.

Hioki Enfase energimeter

Strømområde 50mA til 20A AC Sann RMS. RS232 For produksjon og inspeksjon. Utskrift via HI9442 printer. Spenning maks 300V. Leveres med nettkabel og manual.

HI3333

Metrum Nettkvalitetslogger SPQfx komplett med programvare

SPQfx pakke komplett med software. Mulighet for fjernaksess for innhenting av data. Oppfyller FOL. Alle måledata kompatible med Metrum system. Ta kontakt med oss for en gjennomgang.

MT113-054

Hioki Ohmmeter måler fra mikroOhm til MOhm

Høypresisjonstester, benkmodell. Måler DC motstand av sikringer, motstand. Område fra 0,000mOhm til 3,500MOhm. Både manuell og automatisk testing. Leveres med nettkabel, manual og måleledning.

HIRM3544
Tilbud

Hioki Strømtang med effektanalyse

Tanga viser strøm og spenning, alle effekter. Peak-registrering opp til 1700A. Måler en fase til 600Kw og 20. Harmoniske. Enkel sjekk av balanserte tre fase nett. Leveres med veske, batteri og ledninger.

HI3286-20

Fluke 435-II PQ og energianalysator

Med energitapskalkulator. Automatisk trending uten oppsett. Class A instrument. Langtidsopptak. Fanger transienter og flicker. Sikkerhetsklasse: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V.

FL435-SII

Fluke 434-II PQ og energianalysator

Med energitapskalkulator. Automatisk trending uten oppsett. Feilsøk i sanntid, analyserer trender. Opptil 600 parametere. Sikkerhetsklasse: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V.

FL434-SII

Hioki Energimeter med analog utgang

Lagring av data på PC-kort. Harmoniske til 50.. Rask D/A utgang for analog opptak. Måler effekt på 4 avganger med samme spenning. Bruker strømadapter fra 5A til 5000A.

HI3169-21

Fluke 345 AC/DC nettkvalitetstang

Strømmåling AC toppv. og DC strøm 0-2000A. Logg opptil 30 harmoniske, 40 h for 15 og 22Hz. Stor fargeskjerm. For kobl.belastn. s. frekv. reg. motorer og UPS. Sikkerhetsklasse: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V.

FL345

Hioki Nettkvalitetsanalysator

Analysatoren arbeider etter EN50160-standard. Har fire strøminnganger 3 faser + null. LAN, USB, RS232, samt SD-kort. Option med GPS boks for synkronisering. Strømadaptere må kjøpes separat.

HIPW3198

Metrum PQ140 Full 3 fase, måler strøm og spenning 690Volt Ph-Ph

Et måleintstrument som dekker alle krav til FOL. Brukes gjerne i Systemer mot en SQL data. Flere kommunikasjonsplattformer. OK eller feil indikering med diode. Ta kontakt med oss for en gjennomgang.

MT12-140

Fluke Trefaset effektlogger Topas med strømtenger TPS Flex 24

Valider inngående nettkvalitet ved inntaket. Undersøkelser av nettkvalitet og belastning. 10 MHz, 6000 Vpk, detaljert kurveformvisning. Galvanisk separasjon og DC-kobling. Sikkerhetsklasse: CAT IV 600 V - Se sensor.

FL1760

Fluke 437-II PQ og energianalysator

Med energitapskalkulator. Automatisk trending uten oppsett. Class A instrument. Langtidsopptak. Fanger transienter og flicker. Har 400Hz måling. Sikkerhetsklasse: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V.

FL437-SII

Metrum Spenningskvalitetsmåler

Måler for måling ute i anlegg. Kapasitet til inntil 3 mnd. USB med plug&play. Felles software med andre Metrum produkt.

MTPQsmart-IN

Fluke 9040 Faserotasjonsindikator

3 fas indikasjon med nummer og pil. Tydelig LCD skjerm. Ikke behov for batterier. Spenningsområde 40-700V. Sikkerhetsklasse: CAT III 600 V / CAT IV 300 V.

FL9040