Til toppen

Sensorer og Tilbehør

Allsidigheten til SDT sine instrumenter er forplantet gjennom et bredt utvalg av sensorer og tilbehør
Dette gjør tilnærmet alle typer inspeksjoner mulig. SDT tilbyr sensorer som besørger ergonomisk komfort og personlig sikkerhet under deres inspeksjoner og målinger.

- Kontaktsonder, gjengede sensorer og akselerometre utfører akustisk smøring, vibrasjonsanalyse og rutinemessig innsamling av data fra roterende utstyr, dampventiler, ventiler og hydrauliske systemer.- «Non-contact»-sensorer slik som fleksible sensorer, utvidet distanse-sensorer og parabolantenne detekterer komprimert luft, damp, vakuumlekkasjer, elektriske feil, utslitte eller feiljusterte koblinger.- Sendere fyller et volum med kunstig ultralyd for å identifisere problemer med tetthet med kjøretøy, skip, bygninger, rene rom, vakuumkammere m.m.


Ta gjerne kontakt med oss for tekniske avklaringer.  
CM.IKMInstrutek@IKM.no