Til toppen

RTD Følere

RTD - temperatursensorer 
RTD (Resistance Temperature Detectors) er et samlebegrep for alle temperatursensorer som baserer seg på en motstandsendring ved temperaturendring. Det finnes flere ulike typer RTD med ulike egenskaper, toleranser osv, men felles for disse er at de ofte tilbyr en god nøyaktighet og er stabile over lang tid over et ganske bredt temperaturområde (typisk fra -200 til 850°C, og noen ganger høyere).

RTD passer ofte veldig godt til temperaturmåling i væsker. I luft derimot så er det ikke alltid å foretrekke på grunn av at responstiden kan bli noe lang. Dersom responstid ikke er viktig så er RTD likevel å foretrekke fremfor termoelement (TC). RTD finnes i flere ulike nøyaktighetsklasser, hvor noen baserer seg på DIN standarder, mens andre blir levert med ITS-90 koeffisienter (mer om dette i kalibreringskapittelet).

Sorter etter: Navn (a > å)