Til toppen

Relativ fuktighet

Hva er relativ (luft)fuktighet?
Luftfuktighet er et mål på hvor mye vann i form av vanndamp det er i luften. For høy luftfuktighet kan bidra til lukt, mugg og byggningsskader. Relativ fuktighet (RH) er hvor mye den maksimale vanndampmengden lufta inneholder kontra hvor mye den kan inneholde dersom lufta var mettet med vanndamp. RH er en temperaturavhengig og absolutt trykkavhengig måling, og begrepet blir bare brukt om vanndamp i luft.

Hvorfor måle relativ fuktighet ?
- For høy luftfuktighet inne kan føre til kondens, som igjen kan føre til alvorlige fuktskader og/eller økt muggsoppvekst.
- Mange trenger overvåking av relativ fuktighet og temperatur for å kunne forvisse seg om at produktene de produserer eller lagrer holder gitt kvalitet.

Eksempler på applikasjoner:
I svømmehaller kan for høy RH være en utfordring, matproduksjon, lager, gartnerier, cleam rooms (elektronikk-microchip / Farmasøyter), værstasjoner