Til toppen

Portable instrumenter

Våre ultralyd instrumentpakker settes sammen ut i fra ønsket bruksområde
Våre instrumenter innen ultralyd er moduIbasert og settes derfor sammen av sensorer relevant for kundens bruksområde.
I utgangspunktet kommer våre ultralydinstrumenter i utgavene SDT200, SDT270 og SDT LubExpert. Av disse instrumentene er det kun SDT LubExpert som er dedikert til ett enkelt bruksområde. 

SDT200 Ultralyd Instrument
SDT200 er et portabelt instrument som egner seg for feilsøking i felt, der man ikke har et stort behov for å analysere måleresultatene i ettertid. SDT200 kommer imidlertid med en enkel datadump løsning, som gjør at målinger kan overføres til Microsoft Excel. SDT200 har ingen begrensninger innen bruksområde, men kan ikke fås med tilleggsløsninger som vibrasjonsmåling, tachometer og software for analyse og trending.

SDT270 Ultralyd Instrument 
SDT270 er det komplette ultralydinstrumentet som kommer med alle nødvendige funksjonaliteter for å feilsøke på ditt maskineri. SDT270 er et modulerbart instrument, som kan oppgraderes etter hvert som kunden har behov for dette. I tillegg til å inneha alle funksjonaliteter som SDT200 har, kommer SDT270 med mulighetene for å utøve proaktiv tilstandsovervåking og deretter planlagt vedlikehold som følger av målte resultater. Medfølgende programvare Ultranalysis Suite settes opp med valg av sensorer og maskinpark, samt besørger oppsett av målerunder, enkel trending/analyse og sammenligning av dine resultater fortløpende.

SDT LubExpert
SDT LUBExpert er din optimale assistent ved smøring av lagre. LUBExpert benytter SDTs unike erfaring innen ultralyd og assisterer bruker før, under og etter smøring. Parameterne for ultralyd og temperatur genererer en tilstandsrapport for smøringen både før og etter smøring. I tillegg vil LUBExpert:

- Påminne deg å bruke riktig smøring
- Guide deg til rett lokasjon
- Påminne deg å smøre med korrekt intervall
- Hjelper deg å smøre med korrekt mengde

Ta gjerne kontakt med oss for tekniske avklaringer.  
​CM.IKMInstrutek@IKM.no