Til toppen

Nettkvalitet og energianalyse

Bakgrunn for spenningskvalitet
Når elektrisiteten fikk sitt gjennombrudd i slutten av 1800 tallet var det ingen som brydde seg om spenningskvalitet. Lastene på denne tiden var ensartede og linjære. Utrusningene var mer solide og uten noen form for styringselektronikk. Dette gjorde at alt levde i harmoni med elektrisitet. Men utviklingen har gjort dette annerledes. På midten av 1940 tallet satte 3 herrer seg ned og deres funderinger munnet ut i transistoren. Dette ble innledningen til den elektroniske æra, som siden den tid har rullet raskere og raskere. Det var også innledningen på en periode med økende problemer med kraftforsyningen, det vi til slutt kaller spenningskvalitet.

Hva omfattes av begrepet spenningskvalitet?
Nå finnes det gode definisjoner på hva som kan kalles god spenningskvalitet. Det er utarbeidet normer og forskrifter som håndterer kravene til el-nettet (EN50160-FOL) og hvilke krav som stilles til måleinstrumentene (IEC 61000-4-30, klasse A) som brukes til målinger i el-nettet.

Tradisjonell spenningskvalitets overvåkning
Helt siden uttrykket spenningskvalitet kom i bruk har trenden vært tydelig, området har blitt vurdert til å være komplisert og for spesielt interesserte eksperter innenfor område. For å utføre målinger har det blitt krevd dyre og vanskelige instrumenter som har levert mer spørsmål enn svar.

De parametere vi vurderer ved måling på nettet er:
Spenningsnivå, Frekvens, Harmoniske, Støy (THD), Flimmer (Flikker), Kortvarige Spenningsendringer RMS verdier (sags/swells), Spenningssprang og Transienter.