Miljøinstrumenter
I Norge har vi bla. arbeidsmiljøloven som gir føringer for hva vi kan tillate av miljøbelastninger.  Når det gjelder fysisk arbeidsmiljø sier loven at ulike faktorer som som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

IKM Instrutek tilbyr derfor en rekke måleinstumenter og utstyr som gjør deg i stand til å ha kontroll på disse parameterne.  

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et lite utvalg av alle produkter vi tilbyr.
Ta kontakt via "Kontakt oss" knappen til høyre dersom du ikke finner det du leter etter, så hjelper vi deg!