• Fiskeleting

En komplett leverandør
IKM Instrutek er en komplett leverandør av produkt- og servicetjenester innen navigasjon, kommunikasjon, fiskeleting og CCTV.

Fiskeleting:
- Ekkolodd
- Sonar
- Trålovervåking
- Strømlogg
- Svingere