Til toppen

Fastmonterte Systemer

For første gang er det mulig å få kontroll over spenningskvaliteten uten rynker i pannen og tom lommebok.
Metrum har ved hjelp av ny teknikk og nært samarbeide med bransjen brutt denne trend og har laget ”intelligente” måleinstrumenter. Disse måleinstrumentene vurderer måleverdier fortløpende og gir svar, ikke spørsmål. Godkjent eller ikke godkjent. Ingen vanskelige analyseprogrammer men svar direkte. Selvsagt oppfyller Metrum kravene i IEC 61000-4-30 klasse A, noe de var tidlig ute med.

Hvor skal man måle?
Ved å dele nettet inn i forskjellige spenningsnivåer er det mulig å spesifisere måleinnsatsen. Fokus for Metrum ligger på nivå 1 og nivå 2. Det er her det største antall forstyrrelser opptrer. Dette gir en effektiv løsning for å måle mot kundeklager samt kontroll i eget nett. Mest interessant er kraftkrevende industri men også punktmålinger i den enkelte husholdning.

Kommunikasjonsløsninger GSM/GPRS
Ved hjelp av modem kobles vi sammen måleenheter til en felles database i et lokalt nettverk. Det finnes to løsninger for overføring av informasjon GSM eller GPRS. Ettersom alle måledata bearbeides i måleinstrument blir det en liten datamengde som skal overføres. Det gjør denne løsning veldig kostnadseffektiv og fleksibel. Kommunikasjon over elnettet
Denne kommunikasjon utnytter eksisterende som brukes til målerdata innsamling. Dette innbærer at informasjon overføres til nettstasjon eller lignende. Herfra brukes GSM eller annen eksisterende kommunikasjon frem til databasen.